Tidningen Badmästaren utges av Svenska Badmästareförbundet. 

Tidningen Badmästaren utkommer under 2021 med 8 nummer: 
Preliminära utgivningsdagar 2021 är:
5/2, 12/3, 16/4, 21/5, 27/8, 1/10, 5/11 samt den 10/12
Klicka hör för en detaljerad tabell.

Upplagan är på 5000ex.

Tidningen sänds till: 

Åsikter i artiklar och reportage behöver inte, med undantag för ledare, vara  Svenska Badmästareförbundets officiella. Redaktionen ansvarar inte för insänt ej beställd text och bildmaterial.

”Citera oss gärna, men ange källan”

Ansvarig utgivare:
Jessica Constantinou, OrdförandeTelefon: 073-803 73 88
E-post jessica.constantinou@svbadmf.se

För annnonsbokning:
Arne Jägerblom
E-post: arne@periodicals.se
Telefon: 08-645 29 19

Provläs tidningen Badmästaren