Jessica Constantinou
Ordförande
E-post: jessica.constantinou@svbadmf.se
Telefon: 073-803 73 88
Arbetsområde: Övergripande ansvar för förbundets verksamhet.

David Berglund
Sekreterare
E-post: david.berglund@svbadmf.se
Telefon: 070-329 69 55
Arbetsområde: Sekreterare och Simlärarkonferensen. Ansvarig utgivare tidningen.

Jonas Andersohn
Ledamot
E-post: jonas.andersohn@svbadmf.se
Telefon: 0611-34 81 79
Arbetsområde: Hemsida, simlärarkonferensen och inspirationsdagarna.

Marie Holmqvist
Ledamot
E-post: marie.holmqvist@svbadmf.se
Telefon: 073-708 28 12
Arbetsområde: Redaktör och utbildningsfrågor.

Sara Hammar
Ledamot, Kassör
E-post: sara.hammar@svbadmf.se
Telefon: 073-994 78 37
Arbetsområde: Inspirationsdagarna och simlärarkonferensen.

Håkan Dahlgren
Ledamot
E-post: hakan.dahlgren@svbadmf.se
Telefon: 054-540 24 58
Arbetsområde: Bastukunskap utbildningar.

Anne Asterhäll
Ledamot
E-post: anne.asterhall@svbadmf.se
Telefon: 073-424 54 77
Arbetsområde: Kassör.