Tidningen

Badm Nr8 20 S1

Tidningen

Nästa nummer av tidningen kommer ut den 4 december. Tidningen Badmästaren utges av Svenska Badmästareförbundet. 

Tidningen Badmästaren utkommer under 2020 med 8 nummer: 
Preliminära utgivningsdagar 2020 är:
7/2, 13/3, 24/4, 29/5, 28/8, 25/9, 30/10 samt den 4/12

Upplagan är på 5000ex.

Tidningen sänds till: 

  • Förbundets medlemmar
  • Fritidsansvariga
  • Kommunala simmhallar
  • Landstingets badanläggningar
  • Privata pooler(hotell etc.)
  • Badutbildningar
  • Simklubbar
  • Simmhallar i Norden
  • Maskinister/Tekniker

Åsikter i artiklar och reportage behöver inte, med undantag för ledare, vara  Svenska Badmästareförbundets officiella. Redaktionen ansvarar inte för insänt ej beställd text och bildmaterial.

"Citera oss gärna, men ange källan"

Ansvarig utgivare:
Jessica Constantinou, Ordförande
Telefon: 073-803 73 88
E-post jessica.constantinou@svbadmf.se

För annnonsbokning:
Arne Jägerblom
E-post: arne@periodicals.se
Telefon: 08-645 29 19

Här kan du ladda ner annonsprislistan för 2020 och 2021

Provläs tidningen Badmästaren