Tidningen

Badm Nr6 19 S1

Tidningen

Nästa nummer av tidningen kommer ut den 8 november. Tidningen Badmästaren utges av Svenska Badmästareförbundet.

Tidningen Badmästaren utkommer under 2019 med 8 nummer: 
Preliminära utgivningsdagar 2019 är:
1/2, 8/3, 12/4, 24/5, 30/8, 4/10, 8/11 samt den 13/12

Upplagan är på 5000ex.

Tidningen sänds till: 

  • Förbundets medlemmar
  • Fritidsansvariga
  • Kommunala simmhallar
  • Landstingets badanläggningar
  • Privata pooler(hotell etc.)
  • Badutbildningar
  • Simklubbar
  • Simmhallar i Norden
  • Maskinister/Tekniker

Åsikter i artiklar och reportage behöver inte, med undantag för ledare, vara  Svenska Badmästareförbundets officiella. Redaktionen ansvarar inte för insänt ej beställd text och bildmaterial.

"Citera oss gärna, men ange källan"

Ansvarig utgivare:
Tim Greneby, Ordförande
Telefon: 0176-746 36
E-post Tim.greneby@norrtalje.se

För annnonsbokning:
Arne Jägerblom
E-post: arne@periodicals.se
Telefon: 08-645 29 19

Här kan du ladda ner annonsprislistan för 2019 

Provläs tidningen Badmästaren