Om oss

Om oss

1963 bildades Svenska Badmästareförbundet.Mycket har skett genom åren sedan förbundet bildades, från att bara en bransch representant med fackliga kontakter till att arrangera mässor och utbildningar för branschen.

SVBADMF
Förbundet jobbar för utveckling av anläggningar för badverksamhet samt verkar för utveckling och utbildning av personal som jobbar inom branschen.
Här på hemsidan finner ni information om vad som är på gång i förbundet, information om utbildningar, webbanmälan till olika arrangemang, länkar, m.m.

Vi samverkar med många andra förbund, myndigheter och föreningar, tex SKL, SFK, SLS Svenska Badbranschföreningen, mfl.

Förbundet stöder de utbildnings insatser som har inriktning på/ till bad