Utbildningar och konferenser 2020 inställda

Svenska badmästareförbundet har tagit beslut om att ställa in årets olika utbildningar och konferenser 2020.

SVBADMF

Man gör detta i likhet med Träffpunkt Idrott utifrån att pandemin har fått större konsekvenser än man kunnat föreställa sig och man inte i dessa tider vill bidra till ytterligare smittspridning.

Vi i styrelsen kommer därför under hösten att jobba aktivt för att hitta alternativa vägar för att stödja alla kollegor i branschen på bästa sätt!

Styrelsen
Svenska badmästareförbundet