Bucklas minne 2020

Vi söker kandidater till bucklas minne

 Bucklasminne BM7

Bucklas minne

Ett år går fort och snart är det dags att belöna en förtjänt person, förvaltning, företag eller organisation som gagnar de syften Svenska Badmästareförbundet företräder.

Svenska badmästareförbundet  verkar för att utveckla bad och verksamheter i bad, skapa mötesplatser för idéutbyte och fortbildning. Priset består av den, i branschen, hett eftertraktad trästatyetten ”Bucklas Minne” och ett livslångt medlemskap i Svenska Badmästareförbundet som ständig hedersmedlem. Det högtidliga prisöverlämnandet sker i samband med förbundets årsmöte under Träffpunkt Idrott,  Svenska Mässan Göteborg, onsdag 18 mars 2020. Skicka ditt förslag till:svedberg.bjorn@hotmail.comLogga