Bli medlem i Svenska badmästareförbundet 2021

Varför ska man vara medlem i Svenska Badmästareförbundet?   

Som medlem i förbundet får du inbjudan till kurser och träffar, badkonferenser och studieresor. Är du medlem deltar du för ett subventionerat pris. Du får också Svenska Badmästareförbundet informationstidning "Badmästaren" direkt hem i brevlådan åtta gånger per år. 

Måste man vara badmästare för att kunna vara medlem?   

Det är en mycket vanlig feluppfattning, att man måste vara badmästare för att få vara medlem. Förbundet verkar för utveckling av badanläggningar och av verksamhet vid bad och simhallar. Så alla som är intresserade av bad och badverksamhet är välkomna som medlemmar i förbundet. 

Om man får tidningen Badmästaren, är man då automatiskt medlem? 

Tidningen Badmästaren sänds till bland annat badanläggningar, maskinister, kommuner och badutbildningar för att sprida information. Man kan bli medlem bara genom inbetalning av den fastställda medlemsavgiften. Först då är man berättigad till subventionerade avgifter på våra olika arrangemang. Man har då även rösträtt på vårt årsmöte. Tänk på att endast fysiska personer kan vara medlemmar. Badanläggningar, kommuner och företag kan bli stödjande medlem i förbundet. De har inte subventionering av priset på våra arrangemang och har inte rösträtt på vår kongress. De får däremot vår informationstidning Badmästaren åtta gånger per år. Du är medlem under kalenderåret 2021.

Vi hoppas på ditt medlemskap.  

Här kan du bli medlem i Svenska badmästareförbundet(en länk till ett inbetalningskort kommer inom kort)

Med badarhälsningar Svenska badmästareförbundet styrelsen

Logga