Årsmöte 2020

Välkommen på årsmöte med Svenska badmästareförbundet i samband med TÄFFPUNKT IDROTT 17-19 MARS I GÖTEBORG 2020

 Traffpunktidrott 6 19 180X132

Årsmötet äger rum på Svenska Mässan i Göteborg, tisdag den 17 mars 2020 kl. xx.xx

Härmed kallas medlemmar i Svenska badmästareförbundet till årsmöte.

Under årsmötet presenteras:Logga

  • Verksamhetsberättelse.
  • Ekonomisk redovisning för 2019.
  • Revisionsrapport för 2019.
  • Verksamhetsplan och budget för 2020.
  • Val av styrelseledamöter, revisorer och valberedning för kommande mandatperiod.

Motioner för medlemmar och styrelse kommer att avhandlas. Årmöteshandlingar lämnas ut till årsmötesdeltagare efter medlemskontroll vid inpassering till årsmöteslokalen. Se til att du har betlat din medlemsavgift!

Röstberättigade är betalande medlemmar och hedersmedlemmar som är registrerade under 2020.

Välkomna! 

Motioner till årsmötesförhandlingar 2020

Vi vill bara påminna om att det finns tid kvar för Svenska  Badmästareförbundets registrerade medlemmar att inkomma med motio­ner till årsmötesförhandlingarna.

Motionerna skall vara förbundets kansli tillhanda senast den 1 feb ruari 2020.
Det går bra att maila över ett word­dokument på max. en A4­sida till: svedberg.bjorn@hotmail.com, Björn Svedberg,  förbundsadministratör

 

Valberedningen informerar

Det är fortfarande tid att föreslå ledamöter till Svenska Badmästare­förbundets styrelse och även lämna in förslag på lämpliga kandidater till valberedning och revisorer. Sedvanliga årsmötesförhandlingar avhålls under förbundets årsmöte.

Var god kontakta valberedningens ordförande Anette Berglund, senast 1 februari 2020, via e­post: anette.berglund@skelleftea.se