Årsmöte 2020 avlyst tillsvidare

årsmöte med Svenska badmästareförbundet som skulle ägt rum i samband med Träffpunkt Idrott är inställt. 

 

Då Folkhälsomyndigheten den 11 mars gjort en hemställan till regeringen och föreslagit att begränsa allmänna sammankomster med fler än 500 deltagare tills vidare blir årsmötet avlyst tillvidare. Nytt datum kommer att annonseras i tidningen och på Svenska LoggaBadmästareförbundets Facebook sida.