Årsmöte 2019

Välkommen på årsmöte med Svenska badmästareförbundet i samband med sydkonferensen i Lund 2-3 april 2019

 Hogevallnyhet2bb

Årsmötet äger rum på Högevall i konferenslokalen, tisdag den  2 april kl. 16.30.

Härmed kallas medlemmar i Svenska badmästareförbundet till årsmöte.

Under årsmötet presenteras:Logga

  • Verksamhetsberättelse.
  • Ekonomisk redovisning för 2018.
  • Revisionsrapport för 2018.
  • Verksamhetsplan och budget för 2019.
  • Val av styrelseledamöter, revisorer och valberedning för kommande mandatperiod.

Motioner för medlemmar och styrelse kommer att avhandlas. Årmöteshandlingar lämnas ut till årsmötesdeltagare efter medlemskontroll vid inpassering till årsmöteslokalen. Se til att du har betlat din medlemsavgift!

Röstberättigade är betalande medlemmar och hedersmedlemmar som är registrerade under 2019.

Välkomna!