Jessica Constantinou
Ordförande
E-post: jessica.constantinou@svbadmf.se
Telefon: 073-803 73 88
Arbetsområde: Övergripande ansvar för förbundets verksamhet.

Håkan Gillberg
Vice ordförande
E-post: hakan.gillberg@svbadmf.se
Telefon: 070-896 45 72
Arbetsområde: Teknik och miljöfrågor.

David Berglund
Sekreterare
E-post: david.berglund@svbadmf.se
Telefon: 070-329 69 55
Arbetsområde: Sekreterare och Simlärarkonferensen. Ansvarig utgivare tidningen.

Jonas Andersohn
Ledamot
E-post: jonas.andersohn@svbadmf.se
Telefon: 0611-34 81 79
Arbetsområde: Hemsida, simlärarkonferensen och inspirationsdagarna.

Marie Holmqvist
Ledamot
E-post: marie.holmqvist@svbadmf.se
Telefon: 073-708 28 12
Arbetsområde: Redaktör och utbildningsfrågor.

Sara Hammar
Ledamot, Kassör
E-post: sara.hammar@svbadmf.se
Telefon: 073-994 78 37
Arbetsområde: Kassör inspirationsdagarna och simlärarkonferensen.

Håkan Dahlgren
Ledamot
E-post: hakan.dahlgren@svbadmf.se
Telefon: 054-540 24 58
Arbetsområde: Bastukunskap utbildningar.

Marielle Eriksson
Ledamot
E-post: marielle.olsson@svbadmf.se
Telefon: 063-14 31 79
Arbetsområde: Norrlandskonferensen och bastukunskap utbildningar.

Christa Dahlqvist
Ledamot
E-post: christa.dahlqvist@svbadmf.se
Telefon: 090-166 602
Arbetsområde: Norrlandskonferensen och sydkonferensen.