Händelser

Kommande Händelser 2020

SVBADMF

Svenska badmästareförbundet har i dagarna tagit beslut om att ställa in årets olika utbildningar och konferenser.

Man gör detta i likhet med Träffpunkt Idrott utifrån att pandemin har fått större konsekvenser än man kunnat föreställa sig och man inte i dessa tider vill bidra till ytterligare smittspridning.

Vi i styrelsen kommer därför under hösten att jobba aktivt för att hitta alternativa vägar för att stödja alla kollegor i branschen på bästa sätt! 

Styrelsen
Svenska badmästareförbundet


Avslutade och inställda Händelser 2020

Inställd - Utbildning i bastukunskap på STORSJÖbadet i ÖSTERSUND 30-31 MARS 2020

På grund av Covid-19 skjuter vi på kursen till nästa år!

Kursen arrangeras i samarbete mellan Svenska Badmästareförbundet och Östersunds kommun.

Efter godkänd kurs erhåller deltagarna Bastumästare- diplom utfärdat av Svenska Badmästareförbundet.
BM8 Bastukunskap 2

Deltagarna ska efter genomförd kurs kunna:
Genomföra en BASTU SPA, EXTREME och AUFGUSS på egen hand i en badanläggning.

 • Ha kännedom om bastuhistoriken.
 • Kunskap om eteriska oljor och deras inverkan.
 • Behärska olika vifttekniker.
 • Ha kunskap om riskanalys, säkerhets- och hygieniska aspekter.
 • Kunna hantera ett olyckstillbud i våta/varma utrymmen.
 • Utveckla bastuverksamheten.

Avslutad - Badbevakarkurs på Tivolibadet, Kristianstad 6-7 april 2020

Utbildningen syftar till att ge den kompetensnivå och färdighet som erfordras för tjänstgöring vid bassängbad.

Badbevakare Apr20 Kristians Start

Krav: Kursen är öppen för alla som under 2020 uppnår minst 16 års ålder och som under den senaste ettårsperioden avlagt prov för Guldbojen samt 1 000 meter simning varav 200 meter ryggsim.

Kursen omfattar minst 24 timmar med följande kursinnehåll:

 • Rollen som badbevakare
 • Service och kundbemötande
 • Hot och våld
 • HLR, akut omhändertagande
 • Livräddning i vattnet
 • Säkerhet och ansvar

Kursintyg till den som deltagit i hela kursen och godkänts vid prov avseende sjukvårdsmoment, hjärt-lung-räddning (HLR) och livräddning i vattnet.


Inställd - Utbildning i bastukunskap på MEDLEY CENTRALBADET i NORRKÖPING 27-28 april 2020

På grund av Covid-19 skjuter vi på kursen till hösten!

Kursen arrangeras i samarbete mellan Svenska Badmästareförbundet och Medley

Efter godkänd kurs erhåller deltagarna Bastumästare- diplom utfärdat av Svenska Badmästareförbundet.
BM2 Bastukurs 2020 1 1

Deltagarna ska efter genomförd kurs kunna:
Genomföra en BASTU SPA, EXTREME och AUFGUSS på egen hand i en badanläggning.

 • Ha kännedom om bastuhistoriken.
 • Kunskap om eteriska oljor och deras inverkan.
 • Behärska olika vifttekniker.
 • Ha kunskap om riskanalys, säkerhets- och hygieniska aspekter.
 • Kunna hantera ett olyckstillbud i våta/varma utrymmen.
 • Utveckla bastuverksamheten.

 

 


Avslutat - årsmöte med Svenska badmästareförbundet onsdag 27 maj 2020

Plats: Connect Hotel Arlanda, Lindberghs gata 10, Arlanda stad. P.g.a. Covid-19 har vi även en digital mötesplats.Dag och tid: Onsdag den 27 maj 2020, kl 14.00

Härmed kallas medlemmar i Svenska badmästareförbundet till årsmöte.

Under årsmötet presenteras:

 • Verksamhetsberättelse.SVBADMF
 • Ekonomisk redovisning för 2019.
 • Revisionsrapport för 2019.
 • Verksamhetsplan och budget för 2020.
 • Val av styrelseledamöter, revisorer och valberedning för kommande mandatperiod.

 


Inställd -Välkomna till Inspirationsdagar i H20 17-17 augusti i LUND 2020 - SAVE THE DATE

BM3 Inspiration Inbjudanpix

Svenska Badmästareförbundet och Högevall i Lund hälsar er varmt välkomna till Inspirationsdagarna. Inspirationsdagarna är landets största inspirations- och utbildningstillfälle för professionella ledare inom vattenträning

 

 

 

 


Inställd -TRÄFFPUNKT IDROTT 2020 Svenska Mässan den 31 augusti – 2 september!

Vi ser framåt och vi hoppas att ni alla gör det med! Varför inte en kick-off för er personal i Göteborg i slutet av augusti!! Vi ses där!

Trafpunkt Idrott 2020 Host1

Möjligheten att registrera sig öppnar inom kort.

Här kan du läsa mer om detta på Träffpunkt Idrotts hemsida

 

 

 

 

Inställd -Välkomna till SIMLÄRARKONFERENS i VISBY på GOtLAND 17-18 september 2020

Med anledning av Corona vill vi upplysa om att vi har valt att skjuta på konferensen till hösten. Ni som anmält er har valmöjligheten att få pengarna tillbaka eller komma på vårt höstdatum i stället. 

Jobbar du som simlärare? Boka in Förbundets simlärarkonferens i Visby, Gotland på din ”att göra lista” för 2020BM3 Simlararkonf 3A Inbjudpix

Årets viktigaste mötesplats för simlärare och simskoleansvariga. I år blir det en renodlad kon-ferens med föreläsningar, på torra land, i utmärkta lokaler med aktuella föreläsare i ämnet.

 Informationen kommer också läggas upp på Svenska badmästareförbundets Facebook sida.


Här kan du läsa mer om Simlärarkonferensen 2020